ชาวเพชรบูรณ์ผวาไก่ตายยกเล้าไม่ทราบสาเหตุ ข่าวภูมิภาค วั…