2 พฤศจิกายน 2559 16:20 น มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุน…