กระทู้ นี้ผมถือว่าเป็นกระทู้ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำ…