ผู้บริหารเครือซีพีร่วมสัมมนาเวทีเครือข่ายเพื่อความยั่งย…

ใช้ขี้ผลิตไฟฟ้าเลี้ยงไก่ได้ไข่ขาย จากงานวิจัย ITAP สู่ฟ…