กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว “งานวันไข่โลก 2562” เดิน…