ฟาร์มไข่ไก่อัจฉริยะ “พรรัตภูมิ ฟาร์ม” ต้นแบบเกษตรกรฮึดส…