ไข่ไก่ราคาแตะ 3 บาท ชี้เกษตรกรอยู่ได้-ผู้บริโภคร…

ชาวบ้านฮือไล่! ผอ.โรงเรียนฯ งาบงบเลี้ยงไก่ไข่อาหารกลางว…