เกษตรกรเลี้ยงไก่โอด! ไข่ราคาถูกมาก ขายขาดทุน-ภาระต้นทุน…

มติชนออนไลน์มติชนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563…