ฟิลิปปินส์แบนผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกทุกชนิดจากออสเตรเลีย หลัง…