วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ไข่ไก่เคจฟรี ซีพีเอฟ จากแม่ไ…