อยู่อย่างพอเพียง! เกษตรกรหนุ่มเผย เลี้ยงไก่ไข่ 1 เล้า จ…

ม.ขอนแก่น ร่วมกับซีพีเอฟ จัดโครงการ “การเลี้ยงไก่ไข่ระบ…