สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่…