ผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพ…