กรมปศุสัตว์ โชว์ผลงานบังคับใช้กฎหมาย เร่งสร้างอาหารปลอด…