ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559ไข่คละหน้าฟ…