เมินเงินเดือนดี!!! 3 หนุ่ม เคยทำงานเมืองนอก ผันตัวเลี้ย…