สำนักระบาดยังไม่ทราบสาเหตุไก่ตายที่นครศรีฯ-ด้านปศุสัตว์…