ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จี้รัฐแก้ปัญหากักตุน ย้ำชัดไข่ไม่ขาดแคล…

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 กักตัวอยู่บ้าน ‘สกัดโควิด-1…