วันที่ 28 มกราคม 2562   ขาดทุนยับ เลี้ยงไก่ตามโครง…