“กฤษฏา”โทรสายด่วนถึงประธานซีพี-เบทราโกรเร่งช่วยไข…