หน้าแรก ข่าวภูมิภาค แม่ค้าชัยนาท ขับกระบะบรรทุกไข่มาเต็…