ประชารัฐร่วมใจ! “โลตัส” จับมือกรมปศุสัตว์จูงใจคู่ค้าพัฒ…