ผู้บริหารเครือซีพีร่วมสัมมนาเวทีเครือข่ายเพื่อความยั่งย…