สำนักระบาดยังไม่ทราบสาเหตุไก่ตายที่นครศรีฯ-ด้านปศุสัตว์…

3 สมาคมไข่ไก่ มอบไข่ให้กรมพลาธิการทหารบก500,000ฟอง ปรุง…