ผู้เลี้ยงไก่ไข่วอนทุกฝ่ายช่วยกันดูแลอุตสาหกรรม ป้องกันป…

ซีพีเอฟ สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดต้นแบบให้โรงเรี…