แปลกดี! ไข่แดงกลายเป็นสีขาว สวนเกษตรที่สุราษฎร์ธานี เจ้…