ราคาไข่ไก่ประจำวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ไข่คละหน้าฟา…