ทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ขอแจ้งให้ทราบว่าสมาคมฯจะเปิ…