ปศุสัตว์กระบี่ตรวจฟาร์มไก่แหล่งแพร่แมลงวันแล้ว คาดภายใน…