ราคาไข่ไก่ประจำวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ไข่คละหน้าฟา…

ราคาไข่ไก่ประจำวันพุธที่18 มกราคม 2560 ไข่คละหน้าฟาร์มซ…

ราคาไข่ไก่ประจำวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ไข่คละหน้าฟาร์ม…

ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559ไข่คละหน้าฟ…

ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559ไข่คละหน้าฟ…