ราคาไข่ไก่ประจำวันอังคารที่ 22 พฤษจิกายน 2559ไข่คละหน้า…

ลราคาไข่ไก่ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟาร์ม…

ราคาไข่ไก่ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟาร์มซ…

ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟา…

ราคาไข่ไก่ประจำวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟาร์ม…