ราคาไข่ไก่ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟาร์มซ…

ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟา…

ราคาไข่ไก่ประจำวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟาร์ม…

ราคาไข่ไก่ประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559ไข่คละหน้าฟา…

ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559ไข่คละหน้า…