ข้าวโพดราคาร่วงต่ำสุดเหลือโลละ 3.00-3.50 บาท แถมลานปิด …