แบบนี้ก็มีด้วย! ประกันภัยข้าวโพดฯ คปภ.อนุมัติ 14 บริษัท…