เชื่อว่าแทบจะทุกบ้านจะมีไข่ติดตู้เย็นไว้ตลอด จะเก็บไว้ไ…