ร้าน”Bottoms up”ทองหล่อทำเก๋ให้ทุน2แสนร.ร.โสตฯเมืองมะขามหวานสอนเด็กพิการเลี้ยงแม่ไก่Happy Chick

updated: 26 ต.ค. 2559 เวลา 20:45:09 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พื่อให้เด็กพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน และ บกพร่องทางสติปัญญา ได้มีทักษะในการใช้ชีวิตหลังเรียนจบ สามารถมีความสุขในสังคมตามอัตภาพ

ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ไกรสร กองฉลาด” ได้มอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน หรือ Happy Chick จากเดิมที่เลี้ยงบนกรงตับ ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือ หูตึง หูหนวก และ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือ ปัญญาอ่อน

แนวคิดของไก่ปล่อยลาน คือ เมื่อไก่มีอิสระ ไก่จะไม่เครียด เป็นแม่ไก่อารมณ์ดี และ ไข่ที่ได้จะเป็นไข่คุณภาพ มีโภชนาการสูง

โครงการนี้ได้รับการขานรับจากเอกชน โดย “สุริศักดิ์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ” เจ้าของร้านอาหารดัง “Bottoms up”ทองหล่อ มอบทุนดำเนินการก้อนแรก 200,000 บาท โดยนำไปซื้อแม่ไก่จำนวน 300 ตัว ปัจจุบันมีอายุ 22-24 สัปดาห์ ให้ไข่ไก่ 30% คาดว่าอีก 2-3 เดือนจะให้ผลผลิตเต็มที่

“ไวพจน์ หิมารัตน์” ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ บอกว่า การเลี้ยงไก่ปล่อยลานนั้น เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการเลี้ยงไก่แบบอิสระ ลดความเครียด เพราะหากแม่ไก่เกิดความเครียดจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งเนื้อ และไข่ และจะส่งผลต่อผู้บริโภค จึงได้ทดลองเลี้ยงแบบปล่อยลาน เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่เหมาะสม  โรงเรียนมีพื้นที่ 200 ไร่  เป็นศูนย์การเรียนรู้ 10 ไร่ โดยรอบๆ จะเป็นสวนผักผลไม้ 30 ไร่ และ พื้นที่เลี้ยงไก่ 1 ไร่ ซึ่งในอนาคตเราสามารถขยายพื้นที่ได้ ซึ่งทุนที่เหลือจาก 200,000 บาท จะนำไปซื้อเครื่องฟักไข่ และ หาพ่อพันธุ์


ไวพจน์ หิมารัตน์

ไวพจน์ กล่าวอีกว่า โครงการนี้จะให้นักเรียนเป็นผู้ดูแลฟาร์ม มีครูเป็นที่ปรึกษา และ ปศุสัตว์ให้คำแนะนำ มีสาธารณสุขมาช่วยดูแลความสะอาด โดยจะมีเวรให้เด็กผลัดกันดูแล โดยไข่ที่ได้จะนำไปทำอาหารกลางวัน หากเหลือก็นำไปจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มโสต” ซึ่งหลังจากนี้เราจะทดลองผสมพันธุ์ไก่ปล่อยลานของเราเอง แล้วพัฒนาให้เป็น GAP และ มีเป้าหมายสูงสุด คือ ไข่ไก่อินทรีย์ ซึ่งโครงการนี้จะไปเชื่อมโยงกับ โครงการ กรีน มาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์

“เลี้ยงไก่แบบปล่อยลานไม่ยาก จะให้กินอาหารธรรมชาติ เป็นต้นกล้วยสับผสมกับหญ้า นอกจากนี้แม่ไก่ยังได้จิกกินแมลงตามธรรมชาติ ซึ่งมีวิตามิน แร่ธาตุและโปรตีนสูง ไข่ที่ได้จะมีโภชนาการสูงกว่าไข่ทั่วไป และไม่เสี่ยงต่อสารเคมี โดยไก่ตัวหนึ่งจะให้ไข่เฉลี่ยปีละ 200-300 ฟอง ซึ่งราคาที่ได้จากแม่ไก่แฮปปี้ ชิค จะขายได้สูงถึงฟองละ 4 บาท ขณะที่ไข่ธรรมดาฟองละ 1.80-2 บาทเท่านั้น และ หากเราพัฒนาเป็นไข่ไก่อินทรีย์ได้ จะสามารถขายในตลาดได้ในราคาฟองละ 5-7 บาท แล้วแต่ขนาด”

เจ้าหน้าที่สาวคนหนึ่ง กล่าวว่า ได้ลองเปรียบเทียบไข่ไก่แบบเลี้ยงกรงตับ กับ ไข่ไก่แบบปล่อยลาน พบว่ามีความแตกต่างที่เห็นชัด คือ ไข่ไก่ที่เลี้ยงอิสระเมื่อตอกมาแล้วไข่ขาวจะเกาะตัวแน่น ขณะที่ไข่ไก่ขังกรงจะมีลักษณะเหลวและแตกออกไม่เกาะตัว แสดงถึงสุขภาพที่แตกต่างของแม่ไก่ที่เลี้ยงคนละแบบ

โครงการดีๆ แบบนี้นอกจากเป็นการตามรอยหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังเป็นการสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆ ที่บกพร่องเหล่านี้ให้มีความชำนาญ และนำไปใช้ในชีวิตประจำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ เกิดคุณค่าในตัวเอง