ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.70 บาท/ฟอง.(สหกรณ์แปดริ้ว 2.60)ปรับลงจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง