ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.60 บาท/ฟอง.(สหกรณ์แปดริ้ว 2.60)ปรับขึ้นจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง