สดจากเยาวชน – เด็กชนเผ่าเรียนรู้ ‘ไก่ไข่’สร้างอาชีพ

ข่าวหน้าใน

สดจากเยาวชน - เด็กชนเผ่าเรียนรู้ ‘ไก่ไข่’สร้างอาชีพ

8 ก.พ. 2564 – 14:11 น.

เด็กชนเผ่าเรียนรู้ ‘ไก่ไข่’สร้างอาชีพ – จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้นักเรียนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องหยุดเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอต้องหยุดเรียนในบางช่วงเช่นกัน โดยมีน้องๆ กลุ่มหนึ่งอาสาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อช่วยกันดูแลไก่ไข่ในโรงเรือนจำนวน 400 ตัว ซึ่งปีนี้โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่เป็นรุ่นที่ 4 นับจากที่รับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ตั้งแต่ปี 2559

คุณครูเรืองทรัพย์ ธนมงคลวารี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ผู้รับผิดชอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ กล่าวว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยจัดกิจกรรมชุมนุมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดการผลผลิต ไข่ไก่ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.6 ช่วยดูแลโครงการ พร้อมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ให้รุ่นน้อง

อุเทน วนาประเสริฐยิ่ง นักเรียนชั้น ม.4 เล่าว่า “ช่วงโควิด-19 โรงเรียนจำหน่ายไข่ไก่ให้ผู้ปกครอง และคนในชุมชนแผงละ 90 บาท สั่งซื้อได้ทางไลน์ ผมและเพื่อนๆ จะบริการส่งไข่ไก่ให้ถึงบ้าน”

ด้าน นาคา อาสารักษาไพร นักเรียนชั้น ม.6 เผยว่า ได้รู้วิธีที่ถูกต้องในการเลี้ยงไก่ไข่แบบยืนกรง ไข่ไก่จากโครงการมีคุณภาพ สด สะอาด แตกต่างจากไข่ไก่ที่เคยซื้อ ถ้าบนดอยมีการเลี้ยงไก่ไข่กันในครัวเรือน จะทำให้ได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพ และยังช่วยให้ ครัวเรือนมีรายได้จากการขายไข่ไก่

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีชาวบ้านและสถานศึกษาเข้ามาดูงาน ซีพีเอฟยังจัดจ้างผู้พิการในชุมชนเพื่อช่วยงานในโครงการ สนับสนุนให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว