สดจากเยาวชน – ไข่เค็มเด็กโคราช เพิ่มรายได้-สู้วิกฤตโควิด

ข่าวหน้าใน

สดจากเยาวชน - ไข่เค็มเด็กโคราช เพิ่มรายได้-สู้วิกฤตโควิด

6 ก.พ. 2564 – 13:25 น.

ไข่เค็มเด็กโคราชเพิ่มรายได้-สู้วิกฤตโควิด – จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เลี้ยงเป็ดไม่สามารถนำไข่เป็ดออกไปขายได้ตามปกติ เป็นเหตุให้รายได้ลดลงและไข่เป็ดบางส่วนเน่าเสีย

โรงเรียนบ้านดงประชา นุกูล ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดย นายบุญยัง จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล นำนักเรียนชั้น ป.1 – 3 ทำไข่เค็มเพิ่มมูลค่าและถนอมอาหารเก็บไว้กินได้นานๆ พร้อมจำหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัว

นายบุญยังกล่าวว่า โรงเรียนบ้านดงประชานุกูลเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 368 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกแตงโม และเลี้ยงเป็ดเพื่อขายไข่สร้างรายได้ให้ครอบครัว แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำผลผลิตออกไปขายได้ ส่งผลให้ในชุมชนมีปริมาณไข่เป็ดตกค้างจำนวนมาก

เพื่อเพิ่มรายได้ช่วยเหลือชุมชนและถนอมอาหารให้เก็บไว้กินได้หลายวัน จึงจัดทำโครงการ “ไข่เค็มดงประชา” ฝึกให้เด็กนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 คือชั้น ป.1 ถึง ป.3 เรียนรู้ เพราะวิธีทำไม่ยุ่งยาก เด็กๆ สามารถทำได้ เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพจากการเรียนรู้ในกิจกรรม ไข่เค็มที่ทำเสร็จแล้วนำไปจำหน่ายราคาฟองละ 6 บาท สร้างรายได้ให้นักเรียน

นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ให้เด็กๆ รู้จักความสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปัน เรียนรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 -Advertisement-

โรงเรียนบ้านดงประชานุกูลผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีการสอนทักษะอาชีพเพิ่มเติมให้นักเรียน โดยช่วงชั้นที่ 2 คือ ป.4 – ป.6 สอนการทำพวงหรีด

และช่วงชั้นที่ 3 คือ ม.1 – ม.3 แบ่งให้นักเรียนชายทำอิฐตัวหนอน ส่วนนักเรียนหญิงสอนจัดดอกไม้และนวดแผนไทย เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพหารายได้เสริมให้ครอบครัว ต่อไป