สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 8-12 มีนาคม 2564

12 มีนาคม 2564 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 111

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพด ข้าวลดลง และปลาป่นเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ ราคาปรับลดลงจากหาบละ 570 บาท เป็นหาบละ 564 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาจะออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนมีนาคม ทำให้พ่อค้าชะลอรับซื้อ

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 534 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทรงตัว โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์สต็อกข้าวโพดที่ 1,502 ล้านบุชเชล ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนคาดการณ์ตัวเลขผลผลิตข้าวโพดประเทศบราซิลอยู่ที่ 109 ล้านตัน และผลผลิต ประเทศอาร์เจนตินาที่ 47.50 ล้านตัน โดยการเพาะปลูกของบราซิลล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปี แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกช่วยคลายความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ส่วนสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้้นมาอยู่ที่ 287.67 ล้านตัน ตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้าที่จะปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ 284.2 ล้านตันธุรกิจโฆษณา

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ADVERTISEMENT

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 19.05 บาท ปัญหาค่าขนส่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ราคากากถั่วเหลืองทรงตัว แม้คาดการณ์​ผลผลิตทางฝั่งอเมริกาใต้จะมีเพิ่มมากขึ้น​ การเก็บเกี่ยวยังคงล่าช้าจากปริมาณน้ำฝนที่สูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อจากจีนยังคงสูงเช่นกัน

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,409.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 406.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลือง ราคาขยับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ถั่วเหลืองสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมาที่ 120 ล้านบบุชเชล ขณะที่ตลาดยังได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณสต็อกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับต่ำ ด้านผลผลิตถั่วเหลืองโลก คาดการณ์ขยับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 361.08 ล้านตัน มาอยู่ที่ 361.82 ล้านตัน จากการปรับเพิ่มผลผลิตในประเทศบราซิลมาอยู่ที่ 134 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องของผลผลิตในบราซิลที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำฝนพัดเข้ามาในพื้นที่เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

            ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ราคาปลาป่นประเทศเปรู ทรงตัว ปริมาณการซื้อล่วงหน้าจากจีนเริ่มมีปริมาณ​สูงขึ้น รวมทั้งปริมาณการซื้อหน้าท่าเรือยังมีสูงต่อเนื่องเช่นกัน ขณะที่สต็อกมีปริมาณทรงตัว ส่งผลให้ปลาป่นโดยรวมปรับราคาขึ้น 1 บาท

            โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 45.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วน ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.20 บาท

            ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 27.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28.20 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

            ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 561 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 543  ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 494 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 487 ดอลลาร์สหรัฐฯ

            ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,550 บาท เป็นกระสอบละ 1,520 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,350 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง

            ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท โดยการบริโภคเนื้อสุกรดีขึ้นหลังจากที่มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกทั้งสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูร้อนจะมีผลต่อการเติบโตของสุกรซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้น โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติย้ำผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศถึงความเข้มงวด เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด จากการระบาดรอบใหม่ในกัมพูชา และการระบาดครั้งแรกของมาเลเซีย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

            ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 76)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง

            การบริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นหลังกิจกรรมต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินการได้มากขึ้นหลังจากเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 34 บาท

            ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้การบริโภคไข่ไก่ยังคงสมดุลกับปริมาณผลผลิต โดยสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ยืนราคาที่ฟองละ 2.50 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว