สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560, 19:29
อ่านแล้ว 1,097 ครั้ง

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นไข่ไก่มีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่หาบละ 480 บาท

ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 370.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกามีมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง :ราคาทรงตัว

ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 16.20 บาท

สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 341.20 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 1,058.75เซนต์/ บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองโดยรวมมีมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่มีปลาป่นเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 46 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไปกิโลกรัมละ 36.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 33.20 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 อยู่ที่กิโลกรัมละ 36.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาอยู่ที่ตันละ 390 ดอลลาร์ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 337 ดอลลาร์

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,180 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

ปริมาณสุกรและความต้องการบริโภคมีใกล้เคียงกันกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัว ที่กิโลกรัมละ 60-64 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 56-63 บาท ส่วนลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 60 )

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดมีเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ทรงตัว ที่กิโลกรัมละ 39 บาท ลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัว ที่ตัวละ 17.50 บาท และลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 19 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

ไข่ไก่ในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีปริมาณสะสมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคอ่อนตัวลง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลง จากราคาฟองละ 2.50 บาท เป็นราคาฟองละ 2.40 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

————————–

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน