สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560
09 มิถุนายน 2560 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นข้าวมีราคาเพิ่มขึ้น และสุกรมีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ลดลงจากช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว สวนทางกับความต้องการใช้ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากหาบละ 480 บาท มาอยู่ที่หาบละ 483 บาท

สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2560 รอบส่งมอบ เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 384.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาทิ่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากพื้นที่ปลูกในตอนเหนือของอเมริกามีสภาพอากาศร้อนซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะกระทบกับผลผลิตข้าวโพด ประกอบกับความต้องการใช้ผลิตเอทานอลมีสูงขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีใกล้เคียงกับเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.50 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2560 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 304.90 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 930.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นในพื้นที่ปลูกทางตอนเหนือของอเมริกา ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตถั่วเหลือง ขณะที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับอเมริกาใต้ ที่ผลผลิตโตขึ้นกว่าที่คาดหมาย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การส่งออกปลาป่นของไทยสัปดาห์นี้ยังชะลอตัวต่อเนื่อง จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับการส่งออก ขณะที่ปริมาณการใช้ปลาป่นมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 38.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 34.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคักขึ้น เนื่องจากเป็นช่วยปลายฤดูเก็บเกี่ยวทำให้ปริมาณข้าวในท้องตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการซื้อข้าวจากต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 453 ดอลลาร์ เป็นตันละ 470 ดอลลาร์ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 331 ดอลลาร์ ราคาตันละ 341 ดอลลาร์

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 จากราคากระสอบละ 1,400 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท สำหรับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ จากกระสอบละ 990 บาท เป็นกระสอบละ 1,030 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การบริโภคชะลอตัวลง เนื่องจากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลง จากกิโลกรัมละ 69-70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 65-68 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงจากกิโลกรัมละ 66-69 บาท เป็นกิโลกรัมละ 62-65 บาท ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว อยู่ที่ตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 69)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 41 บาท

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 18.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน

—————————————————-

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)