สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561

7 ธันวาคม 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
1,307

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ มีราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาอยู่ที่หาบละ 609 บาท แต่มีแนวโน้มยืนอ่อน เนื่องจากเกษตรกรทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก็บเกี่ยวผลผลิตมากขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 374.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่สูงขึ้นเพราะการเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ออกไป 90 วัน อีกทั้งเกษตรกรชะลอการขายเพื่อรอราคา โดยแนวโน้มราคายืนแข็งแต่ขึ้นอยู่กับว่าภาวะส่งออกจะดีขึ้นหรือไม่

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.00 บาท

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2562 ราคาอยู่ที่ 913.50 เซนต์/บุชเชล  เป็นราคาที่กระเตื้องขึ้นหลังจากจีนและสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการตอบโต้ทางอากรนำเข้าสินค้าเป็นเวลา 90 วัน แม้แนวโน้มราคายืนแข็งแต่ต้องติดตามว่าจีนจะเปิดการซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ ครั้งใหม่หรือจะยอมยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากอัตรา 25% หรือไม่ กอปรกับผลผลิตถั่วเหลืองบราซิลกำลังจะออกใหม่เร็วๆ นี้ และปริมาณสต็อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มมากที่สุดในประวัติการณ์ จึงต้องรอดูเหตุการณ์ต่อไปด้วย

สำหรับกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 311.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

เนื่องจากคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในประเทศผู้นำเข้ามีไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท

ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 422 ดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ที่ยืนราคาตันละ 361 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,250 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวส่งผลให้การบริโภคเนื้อสุกรยังคงดีต่อเนื่อง โดยราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่ 60-69 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท (บวก/ลบ 60)

          แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยวปลายปี  ส่งผลให้การบริโภคเนื้อไก่ยังดีอย่างต่อเนื่อง  ปริมาณไก่ใหญ่สะสมจึงลดลง  ทำให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 11 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ทรงตัว เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

———————————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th