ปศุสัตว์ดัน ‘ไข่ครอบสงขลา’ ขึ้นชั้นสินค้าจีไอ

กรมฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมผลักดัน “ไข่ครอบสงขลา” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวประมง ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ กรมฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมผลักดัน “ไข่ครอบสงขลา” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวประมง ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI ของจังหวัด ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย….สุรีย์  ศิลาวงษ์