ไข่ไก่

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาในระดับสูงที่หาบละ 810 บาท เนื่องจากผลผลิตเหลือน้อย

 

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 753.50 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับลดลง จากปริมาณน้ำฝนในสหรัฐฯ ลดลง ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้เร็วมากขึ้น โดยรายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกอยู่ที่ 86% เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 87% ประกอบกับประเทศยูเครนที่กำลังอยู่ในช่วงเพาะปลูกข้าวโพด เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยตอนนี้ลงปลูกไปแล้ว 4.4 ล้านเฮกตาร์ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ประเทศยูเครนจะกลับมาส่งออกข้าวโพดได้อีกครั้ง เนื่องจากประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน พร้อมที่จะเปิดเส้นทางอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรจากท่าเรือของยูเครน ซึ่งจะช่วยคลายความกังวลเรื่องปัญหาอุปทานขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.60 บาท แม้ว่าการเพาะปลูกทางฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่จากที่ประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด19 มากขึ้น ทำให้คาดการณ์ความต้องการใช้ภาพรวมอยู่ในระดับที่สูง รวมทั้งสต๊อกที่มีอยู่ในแต่ละประเทศมีไม่เยอะมากนัก ทำให้ราคาตลาดยังคงสูง ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น และค่าระวางเรือใหญ่ยังคงทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,683.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 414.80 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ตลาดยังติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ โดยเฉพาะการเพาะปลูกในรัฐนอร์ทดาโกตาที่ล่าช้า เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากจนเกินไป ทำให้เกษตรกรไม่สามารถลงพื้นที่เพาะปลูกได้ และคาดการณ์สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าจะมีปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปกติ กระจายในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองซึ่งจะทำให้ความคืบหน้าการเพาะปลูกโดยรวมอาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยขณะนี้รายงานการเพาะปลูกจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อยู่ที่ 66% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 67% ด้านประเทศอาร์เจนตินา สภาพอากาศยังคงเหมาะสม เกษตรกรเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองใกล้เสร็จแล้วอยู่ที่ 89% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การจับปลาของประเทศเปรูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณปลาลดลงเล็กน้อย เนื่องจากบางพื้นที่มีการหยุดจับปลาเพราะพบปริมาณลูกปลามากเกินกำหนด ขณะที่จีนผู้ซื้อหลัก ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือยังสูง ส่วนปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้ยังสมดุลกัน

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

สถานการณ์สัปดาห์นี้ ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ปรับลดลงเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 482 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 480 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 452 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,400 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้แนวโน้มความต้องการบริโภคจะมีทิศที่เป็นบวก รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่สูง

ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี ประกาศราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าทรงตัว