ราคาไข่ไก่หน้าแป้นปรับลดราคา สวนทางกระสงสินค้าปรับราคาขึ้น ไข่ไก่ไข่ที่ล้…

สินค้า

โดยทีมงาน Brand Inside สำรวจตลาดเพิ่มเติม- ไปจึงถึงไข่ไก่คละขนาดควรควรมา 1-2 บาท

โดยไข่ไก่เบอร์ 0 ราคาแผงละ 130 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 ราคาแผงละ 125 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาแผงละ 120 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาแผงละ 110 บาท ไข่ไก่เบอร์ 4 ราคาแผงละ 105 ไข่เป็ดใบละ 5 บาท ราคาแผงละ 135 ราคากลุ่มเป้าหมายกว่าจะมากกว่าช่วงที่วางแผนราคาไข่โปรลงโปรแกรม ไข่ไก่ล้นตลาด เกินพิกัดลูกค้าเป้าราคาสินค้าแพง แพง แพง แพง ประเมิ… ล่าขายได้ดีกว่าไข่ช่วงช่วง

About Author