จ่อพิจารณาอย่างเหมาะสม หากเอกชน “ขอขึ้นราคาอาหารสัตว์”


โดย PPTV Online

เผยแพร่ 


เอกชนเร่งนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 7.81 แสนตัน หลังข้าวสาลีหายาก ราคาแพง พาณิชย์จ่อพิจารณาขึ้นราคาอย่างเหมาะสม หากมีการร้องขอ

About Author