สุดว้าว! AI ตรวจจับ “ความทุกข์” ของไก่ในฟาร์มจากเสียงขัน


โดย PPTV Online

เผยแพร่ 


นักวิจัยพัฒนา AI จำแนกเสียงขัน ตรวจจับ “ความทุกข์” ของไก่ในฟาร์ม ช่วยเกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิตไก่