ลุ้น 10 พ.ย. กรมปศุสัตว์ ไฟเขียวโควตานำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปี 2566

ลุ้น 10 พ.ย. กรมปศุสัตว์ ไฟเขียวโควตานำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปี 2566
30 ต.ค. 2565 เวลา 14:00 น.

“กรมปศุสัตว์” นัดเคาะโควตานำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปี 2566 พร้อมอัพเดทสถานการณ์ไข่ไก่ การรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ขณะทีร วงการ ฟัดเดือด แฉกลโกง ขายไข่ไก่เบอร์ หลังทดสอบไม่ตรงขนาด

แหล่งข่าวเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในวันที่ 10 พฤศจิกายน นี้ ทางกรมปศุสัตว์จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์  ซึ่งจะมีเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565

 

ลุ้น 10 พ.ย. กรมปศุสัตว์ ไฟเขียวโควตานำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปี 2566

 

ทั้งนี้เรื่องเพื่อทราบ

 

1.สถานการณ์ก่ไข่ปัจจุบัน และการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์

 

2. ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ (ตัวแทนภาคเอกชน)

 

3.ผลการตรวจสอบฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จากแหล่งที่ผลิตภายในประเทศ

 

 

ส่วน เรื่องเพื่อพิจารณา เป็นเรื่องแผนการนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS) ปี 2566 ปัจจุบันมีการนำเข้า 16 ราย  โดยมติเดิมปี 2565เห็นชอบแผนการนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS ให้กับผู้ผลิตพันธุ์สัตว์ 16 บริษัท รายเดิม โดยให้ทุกบริษัทนำเข้าเลี้ยงจำนวนเท่ากับ ปี 2564 โดยแบ่งเป็น ไก่ไข่ปู่ย่าพันธุ์ (GP) จำนวน 3,800 ตัว และไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) จำนวน 440,000 ตัว  ปีนี้จับตา ว่าปี 2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเข้าหรือไม่ หรือจะให้ซ้ำรายเดิมเป็นปีที่ 3

 

ลุ้น 10 พ.ย. กรมปศุสัตว์ ไฟเขียวโควตานำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปี 2566

 

ขณะที่ วงการค้าไข่ไก่ โพสต์เดือด ถึงการค้าไข่ไก่เบอร์ได้อย่างน่าสนใจ ระบุว่า คำว่าไข่เบอร์คงไม่มีความหมายแล้ว หวังแต่จะเอาแต่กำไร แต่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม

 

ลุ้น 10 พ.ย. กรมปศุสัตว์ ไฟเขียวโควตานำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปี 2566

 

สำหรับผลจากการทดสอบไข่ไก่เบอร์  0 จำนวน 300 ฟอง พบว่า มีเบอร์ 0 จำนวน 120  ฟอง และจะมีเบอร์ 1 จำนวน   170   ฟอง และ เบอร์ 2 ขนาด

10  ฟอง

 

ส่วนไข่ไก่เบอร์ 1 จำนวน  300 ฟอง พบว่ามีไข่ไก่ เบอร์ 1 มีทั้งหมด  164 ฟอง และจะมีไข่ไก่เบอร์ 2 มีจำนวน 122 ฟอง และไข่ไก่ เบอร์ 3 อยู่ที่ 14 ฟอง

 

ทดสอบ ไข่เบอร์ 2 จำนวน 300 ฟอง ซึ่งจะมีไข่ไก่เบอร์ 2 อยู่ทั้งหมด 212 ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 3 จำนวน 78 ฟอง และไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 10 ฟอง

 

 

ตั้งคำถามว่าแบบนี้เราเรียกว่า ไข่โกงเบอร์, วิธีทำกำไร หรือ ควรเรียกว่าอะไรดี