เดินหน้า “ปลาส้มสุขหล่ำ” และ “ไข่เค็มไชยาสุราษฎร์” 2 SME เว็บไซต์ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” มีรายได้ ต่อยอดอาชีพในชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์:    รอบวันที่:    โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ยิ่งไปกว่านั้น 2 เอสอีเอ็มปล่อยให้ชุมชนอย่าง “ไข่เค็มไชยา” ปล่อยให้ชุมชนไข่เค็มชายาอสม. จ้างสุราษฎร์ธานี และ “ปลาส้มสุขหลำ” เปิดโอกาสให้ชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากหลำ ใน จ.อุดีธานี ซึ่งรวมถึง “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเป้าหมายของไปรษณีย์เพื่อไม่ต้องให้ชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าเกษตรให้สร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและจำเป็นต้องมีรายได้และต่อยอดอาชีพจนชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

เริ่มจากชุมชนแรกคือการให้ชุมชนไข่เค็มไชยา อสม. เมืองสุราษฏร์

จากวิกฤตหอยเชลล์ พ.ศ. 2543 เหล่าผู้เล่นชาวนาในพื้นที่หมู่ 5 บ้านนาทราย ชุมชนเลม แขวงเลม จะพยายามทำ… จาก ไม่เชื่อเลย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องการ ชมทะเล ชมทะเล ชมทะเล ชมพุ… อ่านเพิ่มเติม แก่ขอ 30 ตัว ต่อพวงกุญแจ แอปเปิล เล… เลเลี้ยงเป็ดเป็ดมาหลายหอยเชอรี่ลดจำนวนลง … สั่งกดสั่ง ชอบสั่ง ชอบสั่ง ชอบ โดยเฉพาะ ชอบ ตำเเหน่ง เป็ดมา โดยเฉพาะ เล มีไข่เป็ดมากเกินเ… นำไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็ม

รายชื่อสมาชิกภายในชุมชนและเป็นสมาชิก อสม. (อาสาสมัครพยาบาลประจำหมู่บ้าน) เรือนจำผ่านช่วงลองผิดลองถูกใน พ.ศ. 2543 ทางกลุ่มได้ลองทำการทดลองหาสูตรไข่เค็มผ่านการเรียนรู้และถ่ายทอดโดยสมาชิกในกลุ่มที่เคยเห็นเคยเป็นพนักงานขายไข่เค็มขอให้นำความรู้ที่ตนได้รับมาสอนให้กับกลุ่มเมื่อ กลุ่มตอกเข็มกิจกรรมให้นักเรียน เช่น โรงเรียนเกษตรอำเภอคลองเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรม (ธ.ก.ส.) เป็นต้น ได้เริ่มเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2545 โดยเข้ามาให้คำแนะนำและพาไปศึกษาดูงานจนกลุ่มเริ่มเข้าใจกระบวนการทำงานเสมอ พ.ศ. 2549 ทางกลุ่มได้เริ่มต้นขึ้นเป็นขอให้ชุมชนกลุ่มชุมชนได้กำหนดให้ชุมชนไข่เค็ม อสม. ไชยา มีสมาชิก 24 คน และสมาชิกผู้เลี้ยงเป็ด 14 ครัวเรือน

ปริมาณการผลิตกลุ่มเป้าหมายจะผลิตตามคำสั่งซื้อตามปริมาณไข่หรือวัตถุดิบที่มีและผลิตขายส่งลูกค้าทั้งการส่งออกและส่งออก ไข่เค็มที่ทางกลุ่มขายสำหรับประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบจากการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ไข่เค็มไชยา อสม. ขอให้ไข่เค็มอสม. ไชยาที่มาถึงคราวที่ต้องการของตลาดบางทีถ้าจะเลิกรายได้ให้กับชุมชนที่นักท่องเที่ยวต้องการ ผู้บริโภคจะได้รับการบริโภคและซื้อเป็นของฝากสำหรับชุมชนที่ผ่านการเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยทุ่งให้เป็ด หาอาหารกินเองตามทุ่งนาของชาวบ้านที่ปลูกข้าวชุมชนนั้นไม่มีสารเคมีทำให้เป็ดสามารถทำเองได้

ที่ท้าทายกับชุมชนมาอย่างมีกลยุทธ์ได้เก่งนั้น คือ กลยุทธ์ไข่เค็มที่บังคับ ผ่าน ขนส่ง ตะเกียง กับ ข… ให้ผู้เข้าใช้ชุมชนและต้องสามารถทดสอบได้ ท้าทายได้มาก สนับสนุนชุมชนพัฒนาสั … ตะตะลุยเพื่อตะตะตะตะเกียงตะเข้ โดยนำ ตะเคียนตะเคียนตะเคียนตะ… ไทย จำกัด ที่เน้นหนัก เน้นหนัก เอน ไข่เค็ม ที่ท้าทาย เน้น ปกป้องไข่ให้เลื…ูจะถึงมือผู้เล่นเคี่ยวเคว้งเคียดเคียดเคียดเคียดต่อสิ่งแวดล้อม

จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรออกแบบและพัฒนากล่องไข่เค็มให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มน่าสนใจต่อลูกค้า ออกแบบกล่องไข่เค็มโดยใช้รูปเป็ดเป็นสัญลักษณ์ แตกต่างจากกล่องไข่เค็มกล่องที่มีลักษณะคล้ายกันโดยทั่วไปของกลุ่มไข่เค็มในอำเภอไชยาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ จากการดำเนินโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ที่ผ่านมาได้เข้ามาสนับสนุนเรื่องการขนส่ง และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ช่วยด้านการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม อสม. ให้มีเอกลักษณ์ สามารถขนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไทย อบรมเติมความรู้การหุ้มห่อ ขนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไทย

ตลอดขยายช่องทางการจำหน่ายกับกลุ่มไข่เค็ม อสม. อาทิ www.thailandpostmart.com ทำให้เกิดรายได้กับกลุ่มเป็นจำนวนมาก มีรายได้เพิ่มขึ้นก่อนร่วมโครงการ 100% ในการดำเนินโครงการ ตลอดจนผลักดันให้ทุกผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มสูตรปกติ เป็นไข่เค็มสมุนไพร เพื่อคุณสมบัติของสมุนไพรเข้าไปสู่ไข่เค็ม เป็นความแปลกใหม่ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไข่เค็มอำเภอไชยา เชื่อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขยายความรู้บรรจุภัณฑ์เส้นใยมะพร้าวเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นวัตถุที่หาได้ในท้องถิ่น

ต่อด้วย ปลาส้มแบรนด์ “สุขหล่ำ” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากหล่ำ จังหวัดอุดรธานี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากหล่ำ จ.อุดรธานี เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านห้วยหมากหล่ำ จ.อุดรธานี ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด และได้การรับรองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 รหัสทะเบียน 4-41-05-04/1-0027 มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่ม เนื่องจากชุมชนบ้านห้วยหมากหล่ำ มีฐานะยากจน ไม่มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ ดังนั้นหากเกิดการรวมกลุ่มและสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปจำหน่าย ก็สามารถที่จะสร้างรายได้เลี้ยงชีพแก่สมาชิกกลุ่มได้ และสามารถสร้างอาชีพพึ่งพาตนเองได้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 วิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้จากการอบรมการแปรรูปปลาส้ม จัดโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้การสนับสนุนความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปปลาส้มจากปลาตะเพียนให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย บ้านห้วยหมากหล่ำ นอกจากนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม ครูนิเทศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 นักวิชาการประมง สำนักงานประมงอำเภอโนนสะอาด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ครูนักเรียน และชุมชนห้วยหมากหล่ำ เป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” กิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแปรรูป ขั้นตอนการแปรรูปปลาส้ม และเทคนิคในการแปรรูปปลาส้มมีรสชาติที่อร่อย โดยคุณสุเพ็ญพรรณ ทองกลัด เจ้าของร้านปลาส้มสมหวัง ซึ่งเป็นร้านปลาส้มที่มีรายได้ที่จำหน่ายและฝากขายส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยมากกว่า 1,500 แพ็คต่อเดือน สมาชิกกลุ่มและครู นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฎิบัติจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกปลาที่จะนำมาแปรรูปปลาส้ม เทคนิคการขอดเกลือ ล้างปลาให้ไม่มีกลิ่นเหม็นคาว ตลอดจนการเก็บรักษาปลาส้ม เพื่อสามารถเก็บรักษาได้นาน และมีรสชาติเปรี้ยวพอดีสำหรับการบริโภค

ทั้งนี้มีการฝากขายร้านค้าในชุมชมใกล้เคียงและมีการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ผ่านเพจ ปลาส้ม กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากหล่ำ จากการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมา สมาชิกรู้สึกมีความสุขจากการแปรรูปและจำหน่ายปลาส้ม ได้รับคำชมจากผู้ซื้อ ชื่นชมรสชาติปลาส้มที่อร่อย จากการจำหน่ายงาน ดอกอ้อยบาน กลุ่มได้รับการติดต่อจากลูกค้า ขอราคาส่งจากกลุ่ม ทำให้กลุ่มกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

นอกจากมีความสุขที่ได้รับ กลุ่มมีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถฝากขายได้ทั่วประเทศ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และรักษารสชาติของปลาส้ม และมีมาตรฐานในการผลิต จากการประชุมสรุปการดำเนินงานของกลุ่ม มีมติของสมาชิกตั้งชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม แบรนด์ “สุขหล่ำ” ซึ่งมีคำว่า “สุข” มีความหมายมาจากความสุขที่กลุ่มได้รับจากลูกค้า ความสุขที่เกิดการทำรวมตัวของชุมชนและร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้กลับคืนมายังกลุ่ม ความสุขที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ที่ร่วมดูแลและสนับสนุนกลุ่ม ความสุขที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มอบให้กลุ่ม นอกจากนี้เป็นการพ้องเสียงมาจากคำว่า “เพิ่มสุข” เสมือนเป็นการเพิ่มความสุขที่ไปรษณีย์ไทยให้แก่ชุมชนบ้านห้วยหมากหล่ำ

นอกจากนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ ตลอดจน ช่องทางการจัดจำหน่ายปลาส้ม

แนวทางการเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย โดยมีนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางามให้ความรู้ และรองผู้กำกับ สภ.โนนสะอาด ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ครูนิเทศ กก.ตชด.24 ผู้สนใจเลี้ยงปลาชุมชนเข้าร่วมการประชุม

อบรมพัฒนาอาชีพการทำปลาส้มและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีนักวิชาการเกษตรชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางามให้ความรู้ และครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ครูนิเทศ กก.ตชด.24 และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากหล่ำเข้าร่วมอบรม

สนับสนุนพันธุ์ปลา ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) เพื่อเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายและเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เปิดโอกาสให้ชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากหลำจำหน่ายผ่านร้านค้าในชุมชมใกล้เคียงและสื่อออนไลน์ผ่านเพจ Facebook “ปลาส้มกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยลูกหลำ”

About Author