ราคาไข่สุดคุ้ม พุ่งขึ้นกว่า 2 เท่าจากสิ่งที่นกโจมตี-ต้นทุนเพิ่ม

ราคาไข่ไก่ในตลาดมักจะพุ่งขึ้นกว่า 2 เปอร์เซนต์หลังเกิดโรคและแมลงระบาดต่อเนื่องตามมา ซึ่งราคาต้นทุนต่างๆ ที่แพงขึ้นจากข้อมูลล่าสุด จากเมื่อเปรียบเทียบพร้อมกับราคาไข่ต่ออยู่ที่ 1 โค้ดที่เหลือ 72 เซนต์จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 คูณตัว ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องจ่ายของผู้บริโภคและต้องใช้ของธุรกิจที่ต้องใช้ไข่เป็นหลัก จากความต้องการที่จะได้รับนกที่ยืดเยื้อสิ่งเหล่านี้เมื่อหลายปีก่อนขอรับเลี้ยงไก่ไปแล้วมากกว่า 43 ล้านตัวจากทั้งหมด 58 ล้านตัวเพื่อควบคุมไวรัสต่อไก่ไข่ ซึ่งราคาต้นทุนทั้งค่าอาหาร ค่าน้ำมัน และค่าแรงงาน ที่พุ่งขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่ผ่านมาด้วย

นักบริหารงานด้านการเกษตรท่านเพอร์ดู (Purdue) โปรดอย่าลืมเรียกร้องภาษีอากรตามระเบียบข้อบังคับที่ใหญ่ที่สุดในการขึ้นราคาสินค้าโดยไวรัลให้นกเริ่มแพร่ระบาดอีกครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วตาม ฟาร์มไข่และสัตว์ปีกมาด้วย