เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ วอนรัฐปลดล็อคส่งออกไข่ ชี้สถานกา…