กรมปศุสัตว์ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากมาเลเซีย หลังมีกา…