เครื่องล้างไข่จันทาฟาร์ม 

💦สามารถประหยัดน้ำเรงงานใช้น้อย. เครื่องล้างไข่จันทาฟาร์มเท่านั้น❗❗
☎️0864134831 – 0824711216 จันทาฟาร์ม

*** ฟองไข่ได้ 2,000 – 2,200 ฟองล้าง/ชั่วโมง ****

เครื่องล้างไข่

https://youtube.com/shorts/wgo_bq3_aSQ?feature=share

 

พิกัด

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3877.367995067657!2d101.0196402!3d13.6353649!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2! 1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x311d3fb1903b1f2d%3A0xaccc076a63f43ebb!2z4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH4LiE4Lix4LiU4LmE4LiC4LmI4LiI4Lix4LiZ4LiX4Liy4Lif4Liy4Lij4LmM4Lih!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1655297970907!5m2!1sth!2sth” width=”600″ height=”450″ ​​style=”border:0 ;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

1 thought on “เครื่อล้างไข่จันทาฟาร์ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *