สุนทรจันทาฟาร์ม ฉะเชิงเทรา

จันทาฟาร์ม นักคัดไข่ เครื่องล้างไข่ เครื่องดูดไข่แต้แผง
https://www.facebook.com/jantafarm3/