ราคาไข่

ไขความเชื่อ กินไข่ไก่แล้วแผลยิ่งนูน ความจริงกระจ่าง ไม่ใช่อย่างที่คิด แชร์ 15 เมษายน 2567 ” แชร์ว่อนคำเตือนกินไข่ไก่ทำให้แผลเป็นนูน ผิวไม่เรียบสวย ความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบและยืนยันความจริงแล้ว...
ราคาไข่สำหรับกรรมการที่ 14 กรกฎาคม 2566 ไข่คละราคา 4.00 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นแผงละ 6 บาท  ...
ราคาไข่ไก่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2565 ไข่คละราคา 3.40 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ปรับขึ้นจากเดิมแผงละ 6บาท
คาดการณ์ไข่ไก่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ไข่คละราคา 3.40 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ซึ่งจะทำให้ราคาแผงละ 6 บาท  ...
ราคาไข่ไก่วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 ไข่คละราคา 3.60 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ปรับขึ้นจากเดิมแผงละ 6บาท  
ราคาไข่ไก่วันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2565 ไข่คละราคา 3.40 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ปรับลงจากเดิมแผงละ 6บาท  
ราคาไข่ไก่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ไข่คละราคา 3.60 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ปรับขึ้นจากเดิมแผงละ 3บาท
ราคาไข่ไก่วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ไข่คละราคา 3.40 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ปรับขึ้นจากเดิมแผงละ 6บาท